Revolution ACTs

11:19 - 29/08/2022
HOT

Revolution ACT

10:06 - 18/08/2022
HOT

AMPHABIO HT-HITHROUGHPUT COVID-19 KIT

10:23 - 04/06/2021

Senographe Pristina

11:54 - 29/03/2021

Revolution EVO

16:04 - 25/03/2021

Revolution CT ES

15:04 - 25/03/2021
HOT

Definium XR120

10:49 - 23/03/2021
HOT

XR 6000

10:38 - 23/03/2021

Traveller

10:18 - 23/03/2021
HOT

Optima XR240amx (AMX240)

09:35 - 23/03/2021

Brivo XR575

09:06 - 23/03/2021

Brivo XR115

08:33 - 23/03/2021

SIGNA Pioneer

16:39 - 17/03/2021

SIGNA Explorer

16:11 - 17/03/2021
HOT

SIGNA Creator

15:33 - 17/03/2021
HOT

Prodigy

14:17 - 17/03/2021
HOT

Senographe Crystal Nova

16:09 - 16/03/2021
   

Máy C-arm OEC One CFD

13:37 - 16/03/2021
HOT

Máy C-arm OEC One

10:42 - 16/03/2021

Optima CT520

09:56 - 15/03/2021

Máy C-arm OEC Elite

09:38 - 12/03/2021

Discovery RT

16:09 - 25/02/2021
HOT

Abbott Family

10:25 - 03/12/2020
HOT

CP3000

10:18 - 03/12/2020
HỆ THỐNG PHÂN TÍCH ĐÔNG MÁU TỰ ĐỘNG CP3000 Sự kết hợp của công suất cao và diện tích tiện gọn cho phép CP3000 nhanh chóng đáp ứng nhu cầu quy trình làm...