Senographe Pristina

11:54 - 29/03/2021

Revolution EVO

16:04 - 25/03/2021

Revolution CT ES

15:04 - 25/03/2021

Revolution ACTs

14:24 - 25/03/2021

Definium XR120

10:49 - 23/03/2021

XR 6000

10:38 - 23/03/2021

Traveller

10:18 - 23/03/2021

Optima XR240amx (AMX240)

09:35 - 23/03/2021

Brivo XR575

09:06 - 23/03/2021

Brivo XR115

08:33 - 23/03/2021

SIGNA™ Pioneer

16:39 - 17/03/2021

SIGNA Explorer

16:11 - 17/03/2021

SIGNA Creator

15:33 - 17/03/2021

Prodigy

14:17 - 17/03/2021

Senographe Crystal Nova

16:09 - 16/03/2021
   

Máy C-arm OEC One CFD

13:37 - 16/03/2021

Máy C-arm OEC One

10:42 - 16/03/2021

Optima CT540

11:39 - 15/03/2021

Optima CT520

09:56 - 15/03/2021

Máy C-arm OEC Elite

09:38 - 12/03/2021

Discovery RT

16:09 - 25/02/2021

Abbott Family

10:25 - 03/12/2020

CP3000

10:18 - 03/12/2020
HỆ THỐNG PHÂN TÍCH ĐÔNG MÁU TỰ ĐỘNG CP3000 Sự kết hợp của công suất cao và diện tích tiện gọn cho phép CP3000 nhanh chóng đáp ứng nhu cầu quy trình làm...

ACCELERATOR a3600

10:10 - 03/12/2020
Overview The ACCELERATOR a3600 is a total laboratory automation system, designed to meet the challenges of clinical laboratories, both today and in the future. The ACCELERATOR a3600 combines con...