banner intro

Hoạt động kinh doanh của công ty với nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế là một phần chính yếu. Trên cơ sở nhu cầu phát triển của thị trường và phù hợp với kế hoạch phát triển đã được xây dựng..

  • Mua bán dụng cụ, máy móc, trang thiết bị ngành y tế.
  • Sửa chữa, lắp đặt, bảo trì, cho thuê trang thiết bị y tế.
  • Mua bán hóa chất xét nghiệm.
  • Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực trang thiết bị y tế.
  • Tư vấn, đầu tư xây dựng bệnh viện, thiết kế các công trình bệnh viện, trung tâm chẩn đoán và điều trị chất lượng cao..