Senographe Crystal Nova

Mar, 2021

Senographe Crystal Nova – Sự lựa chọn đáng tin cậy[1].

Senographe Crystal Nova là hệ thống chụp nhũ ảnh 2D được thiết kế cho các bác sĩ X - quang muốn nâng cao độ tin cậy chẩn đoán cần thiết cho việc tầm soát và điều trị ung thư vú.

 

Tiếp cận phương pháp chụp nhũ ảnh kỹ thuật số với những lợi ích của sản phẩm cao cấp thông qua giải pháp nhanh chóng, dễ dàng và giá cả hợp lý.

MẠNH MẼ

Lợi ích từ công nghệ Premium đẳng cấp thế giới của GE.

NHANH CHÓNG

Dễ dàng hoàn thành bài kiểm tra bốn góc nhìn (Four-View Mammographic) trong vòng chưa đầy 3 phút [2].

ĐƠN GIẢN

Khai thác sức mạnh toàn diện của kỹ thuật số thật đơn giản.

Chất lượng hình ảnh vượt trội để tầm soát và chẩn đoán ung thư vú

 

 

LIÊN QUAN

Tài liệu tham khảo:

[1] GE Healthcare, “Senographe Crystal Nova,” [Online].

Available: https://www.gehealthcare.co.uk/senographe-crystal-nova.

[2] O'Riordan E. et al, “Detection of ventricular enlargement in patients at the earliest clinical stage of MS,” Radiology, 54 (8), 2000.

[3] GE Healthcare, “GE Healthcare Senographe™ Crystal Nova Digital Mammography,” [Online].

Available: https://www.youtube.com/watch?v=e9cnYF8Dats&t=1s.

[4] GE Healthcare, “Senographe™ Crystal Nova Digital Mammography: Radiologists Testimonial,” [Online].

Available: https://www.youtube.com/watch?v=6QzAq2UhI2s.

[5] GE Healthcare, “GE Healthcare Senographe Pristina Product Portfolio Video Teaser ,” [Online].

Available: https://www.youtube.com/watch?v=4D0YuLCqcBo.