ARCHITECT C4000

16:50 - 02/12/2020
HỆ THỐNG MÁY XÉT NGHIỆM SINH HOÁ TỰ ĐỘNG LINH HOẠT   Maximize Your Productivity Through Leading Edge Science and Technology   CẤU HÌNH CHUNG: 01 máy phân tích Sinh Hóa...

ARCHITECT C8000

16:42 - 02/12/2020
HỆ THỐNG MÁY XÉT NGHIỆM SINH HOÁ TỰ ĐỘNG KẾT NỐI ĐIỆN GIẢI CÔNG SUẤT LỚN Maximize Your Productivity Through Leading Edge Science and Technology CẤU HÌNH CHUNG: 01 máy...

ARCHITECT C16000

16:33 - 02/12/2020
MÁY XÉT NGHIỆM SINH HOÁ – ĐIỆN GIẢI TỰ ĐỘNG Nguyên lý xét nghiệm sinh hoá Kỹ thuật xét nghiệm miễn dịch Hóa phát quang tiên tiến nhất CHEMIFLEX Nguyên lý...