Architect ci4100

09:38 - 03/12/2020
Giải pháp toàn diện, nâng cao hiệu quả phòng xét nghiệm Tích hợp các kỹ thuật tiên tiến nhất Thiết kế linh hoạt mang lại sự thuận tiện Cho kết quả nhanh...

ARCHITECT CI8200

09:33 - 03/12/2020
MÁY XÉT NGHIỆM KẾT NỐI SINH HÓA MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG Giải pháp toàn diện, nâng cao hiệu quả phòng xét nghiệm Tích hợp các kỹ thuật tiên tiến nhất Thiết...

Architect ci16200

09:29 - 03/12/2020
High-speed integration for complex workloads Consistent, fast STAT turnaround time Testing handled with ease Large Load-up Capacity 365 SAMPLES Enhanced System and Assay Dynamics Flexrate extends the...
HOT

ALINITY sinh hóa – miễn dịch

09:26 - 03/12/2020