Máy C-arm OEC One

Mar, 2021

OEC One - Mang lại góc nhìn rõ ràng [1].


OEC One™ là thiết bị C-arm di động đa năng cung cấp hình ảnh với chất lượng vượt trội. OEC One có cánh tay khớp nối và màn hình tương tự máy tính bảng đi kèm, cung cấp khả năng xem hình ảnh đồng bộ và điều chỉnh hình ảnh nhanh chóng.


Cung cấp hình ảnh rõ nét khi ở bất cứ vị trí nào.

Gần hơn

Cung cấp hình ảnh gần với hình ảnh giải phẫu thực tế hơn.

 

Rõ hơn

Quan sát rõ hơn với màn hình 27”, độ phân giải cao hơn với màn hình 11.8”.

 

Khả năng truy cập

Cho dù ở bên phải hay bên trái của C-arm, khi đứng hay ngồi, bạn vẫn có thể tận hưởng tầm nhìn tốt nhất, do phạm vi chuyển động của màn hình hiển thị hình ảnh và góc nhìn 178 ° của màn hình.

Cung cấp hình ảnh theo cách bạn muốn.


Point-and-Shoot for sharp IQ

Từ lần chụp đầu tiên đến lần chụp cuối cùng, sử dụng phần mềm OEC đáng tin cậy để có được hình ảnh bạn cần mà không cần điều chỉnh cài đặt hệ thống theo nhiều quy trình, bao gồm cả mạch máu.

Thói quen chẩn đoán

Nhận hình ảnh theo thói quen của bạn bằng cách chuyển từ cài đặt tự động sang chế độ tự động trên máy tính bảng OEC Touch.

Liên quan

OEC Elite

THÔNG TIN SẢN PHẨM

OEC One CFD

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tài liệu tham khảo:

[1] GE Healthcare, “OEC One Brochure,”, 2017.

[2] GE Healthcare, “OEC One,” [Online].

Available:https://www.gehealthcare.com/products/surgical-imaging/oec--one.

[3] GE Healthcare, “OEC Mobile C-arm Portfolio for Surgical Imaging,” [Online].

Available: https://www.youtube.com/watch?v=IjfqqmPqkKU.