MÁY XÉT NGHIỆM KHÍ MÁU CẦM TAY I-STAT

Jan, 2023

 

 

Máy phân tích máu cầm tay mang lại kết quả chẩn đoán, chất lượng phòng thí nghiệm trong vài phút.

Trọng lượng nhẹ, di động và dễ sử dụng, máy phân tích máu i-STAT 1 hoạt động với công nghệ tiên tiến của thẻ xét nghiệm i-STAT. Cùng nhau tạo ra Hệ thống i-STAT — một nền tảng xét nghiệm tại điểm chăm sóc cung cấp cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thông tin chẩn đoán khi nào và ở đâu cần thiết.

Lợi ích của hệ thống i- STAT

  • Kết quả xét nghiệm chất lượng cao thời gian thực trong vòng vài phút cung cấp kết quả chính xác với nhiều loại xét nghiệm phù hợp với việc chăm sóc bệnh nhân.
  • Hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân tại giường: Giúp bác sĩ nhanh chóng đưa ra các chẩn đoán điều trị bằng cách tối ưu hóa thời gian nhận được kết quả xét nghiệm.
  • Mở rộng hơn nữa các loại xét nghiệm với công nghệ sẵn có dựa trên những nhu cầu thực tế trong y học
  • Tối ưu hóa hiệu quả của hệ thống bằng cách loại bỏ những bước rập khuôn và các khâu trung gian giúp giảm bớt rủi ro và tăng tính an toàn cho bệnh nhân.

 

PHẠM VI KIỂM TRA CHẨN ĐOÁN CỦA HỆ THỐNG i-STAT
LACTATE

CG4+

KHÍ MÁU

EG7+, CG8+, G3+, EG6+, CG4+

CÁC CHẤT HÓA HỌC VÀ ĐIỆN GIẢI

CHEM8+, EG7+, G, Crea, E3+, EC4+, 6+, EC8+, EG6+, CG8+

MARKERS TIM

cTnl, CK-MB, BNP

ĐÔNG MÁU

PT/INR, ACT Kaolin, ACT Celite®

HUYẾT HỌC

CG8+, EG7+, E3+, EC4+, 6+, EC8+, EG6+, CHEM8+