CD SAPPHIRE

Dec, 2020

PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC HIỆU QUẢ CAO VỚI CELL-DYN SAPPHIRE

THÔNG TIN SẢN PHẨM
CD SAPPHIRE
CD SAPPHIRE
 
CD SAPPHIRE
 
KẾT QUẢ – HIỆU QUẢ:
 
Kết quả phân tích đạt chất lượng và hiệu quả thể hiện trong lần chạy mẫu đầu tiên
 
huyết học
+ Phân tích hồng cầu nhân (NRBC) trên tất cả các kết quả
+ Đếm quang học 2 góc Tiểu cầu trên tất cả các kết quả
 
huyết học
Kết quả phân tích Hồng cầu lưới có thể truy suất ngẫu nhiên
 
huyết học
Phân tích Bạch cầu 4 góc: 00:kích thước
70:Độ phức tạp
900:Độ phân thùy 900D:Độ khử cực
 
Các đặc điểm của phương pháp huỳnh quang:
  • Phân tích Hồng cầu lưới
  • Ứng dụng kháng thể đơn dòng
  • Đếm Hồng cầu nhân và tỷ lệ tế bào bạch cầu sống
  • OpenFlow: các xét nghiệm Kháng thể Đơn dòng khác: CD64, FMH

 

huyết học

Pha loãng một lần và đếm đồng thời tổng số bạch cầu và số lượng 05 thành phần tế bào bạch cầu. Kết quả Hồng cầu nhân được phép báo cáo, kết quả đếm tiểu cầu được sử dụng mọi lúc mà không cần đối chứng hay chạy lại mẫu ở chế độ phân tích khác.

 

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CAO

Gia tăng hiệu quả phòng xét nghiệm với các phân tích đặc trưng

huyết học

Kết quả CD61 chưa đến 5 phút

Phân tích Kháng thể đơn dòng tiểu cầu (CD61):
Phương pháp Kháng thể đơn dòng miễn dịch, hoàn toàn tự động: Chính xác và tin cậy với lượng tiểu cầu thấp. Không bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của các mảnh Bạch cầu và Hồng cầu
 
huyết học
huyết học
 
Kết quả CD3/4/8 chưa đến 8 phút
Phương pháp này sử dụng kháng thể đơn dòng, chính xác và đáng tin cậy với một khoảng rộng giá trị số lượng tế bào T. Nhanh và tự động hoàn toàn

VẬN HÀNH HIỆU QUẢ CAO

Các chức năng chính dễ sử dụng và truy cập

Phần mềm dễ sử dụng:

huyết học

Các chương trình Moving Average 25 hồ sơ QC có thể tùy chỉnh Gom các kết quả thành nhóm
Nhiều biểu đồ tán xạ Chức năng cửa số chính thuận tiện

huyết học

Quản lý hóa chất dễ dàng Chỉ 05 loại hóa chất cho tổng phân tích huyết học

Xử lý mẫu dễ dàng:

  • Đường dẫn dòng chảy chung
  • Hiệu chuẩn một lần

huyết học