Anility m – Hệ thống chẩn đoán phân tử tự động.

Dec, 2020

Abbott Diagnostics đã đi đầu trong việc đổi mới sản phẩm và cam kết phát triển xét nghiệm chất lượng cao hơn 30 năm qua. Alinity m là một sản phẩm minh chứng.

Alinity m là một máy phân tích chẩn đoán phân tử tự động tích hợp đầy đủ và sử dụng công nghệ PCR thời gian thực. để mang lại mức độ linh hoạt và hiệu quả cho phòng thí nghiệm của bạn.
Alinity m đáp ứng nhu cầu phòng xét nghiệm của bạn ngay bây giờ và trong tương lai

– Công nghệ ReadiFlex – Công nghệ độc quyền của Abbott cho truy cập ngẫu nhiên thực sự (hoàn thành mà không ảnh hưởng đến thời gian quay vòng hoặc thông lượng)
– Tải mẫu, hóa chất liên tục và tự động cho các mẫu, thuốc thử, thời gian nhanh chóng để kết quả đầu tiên; và thông lượng cao
– Công nghệ đa kênh cho phép bạn cải thiện quy trình làm việc nhanh hơn và tăng năng suất
– Thực đơn xét nghiệm toàn diện bao gồm HBV, HCV, HIV-1, HPV và STI.
– Xét nghiệm Alinity m SARS-CoV-2 mới được bổ sung để đáp ứng nhu cầu của toàn cầu.

– Thời gian trả kết quả đầu tiên: < 115 phút
– 300 kết quả trong 8 giờ
– Lên đến 20 xét nghiệm on-board trên máy bất cứ khi nào

sinh học phân tử